Šta znači PRAISTORIJA?

» praistorija • ženski rod Najranija istorija, njen početak (grč.)