Šta znači PRAGMATIČAN?

» pragmatičan • pridev Stvaran, koji se tiče delanja, koji služi delanju; opštekoristan, poučan, koji daje poučno objašnjenje o čemu (npr. pragmatično pisanje istorije, je ono koje proučava uzroke i posledice događaja, pa iz toga izvodi poučne zaključke). (grč.)