Šta znači PRADO?

» prado • muški rod Livada; šetalište, park, perivoj. (šp.)

» Prado • muški rod (geologija) Ime glavnog šetališta u Madridu, poznati muzej.