Šta znači PRAČA?

» Prača • ženski rod (geologija) Pritoka Drine.