Šta znači PRAATOM?

» praatom • muški rod Pramatarija.