Šta znači POZITIVIZAM?

» pozitivizam • muški rod Pravac u filozofiji i nauci kome je polazna tačka samo ono što je pozitivno, činjenično i iskustvom dato, i koji svoja istraživanja i izlaganja vrši samo u ovim granicama, odbacujući svaki metafizički put kao potpuno nepotreban i nekoristan; ovim se imenom naročito zove filozofska i socijalistička škola O. Konta (1798-1875), koji je i stvorio ovaj izraz, koja odbacujući metafiziku, ograničava ljudsko znanje samo na odnose i zakone, na pozitivne nauke: matematiku, astronomiju, fiziku, hemiju, biologiju i sociologiju. (lat.)