Šta znači POZITIVAN?

» pozitivan • pridev Utvrđen, određen, siguran, poznat; stvaran, izvestan, koji se osniva na činjenicama, činjenični; potvrdan (supr. negativan); trezven (duh); koristan; koji postoji, stvarno dat; fiz. pozitivan elektricitet = plus elektricitet. (lat.)