Šta znači POTROŠNJA?

» potrošnja • ženski rod Utrošak, trošak.