Šta znači POTICATI?

» poticati • glagol Voditi poreklo.