Šta znači POTES?

» potes • muški rod Livada i pašnjaci ograničeni kakvom prirodnom granicom ili ogradom gde se u određeno creme pušta stoka.
U seoskom hataru pojedine njive, rastavljene međama.