Šta znači POTENCIJAL?

» potencijal • muški rod fiz. Električni potencijal;
Ono što ima moguću moć ili skrivenu, latentnu moć; ono što se može zbiti, dogoditi, npr. ratni potencijal.
gram. Mogućni način, glagolski oblik kojim se kazuje da je nešto mogućno ili verovatno, ili da se želi da vrši ili izvrši. (lat.)