Šta znači POŠUŠNJARKA?

» Pošušnjarka • ženski rod Ženski rod za pošušnjar, tj. za propalicu, osobu lakog morala