Šta znači PONIKNUTI?

» poniknuti • gl. 1: poteći ; poreklom iz ; rodom od ; rodom iz ; 2 = prikriti se , postideti. Vidi "2" ; Uskočki ciklis , Ivo Senjanin