Šta znači POLIMORFIZAM?

» polimorfizam • muški rod Polimorfija, pojava da se neke životinje javljaju u više oblika (grč.)

» polimorfizam • muški rod (računari) U kontekstu objektno orijentisanog programiranja odnosi se na upotrebu istog imena za razičite procedure unutar različitih konteksta. Dobru analogiju predstavlja reč kuvati, što može da podrazumeva različite načine da se spremi hlep, sos, povrće i meso. Prikaz, na primer, možete definisati tako da se odnosi na tekst, grafiku, slike, tabelarne proračune, filmove, zvučne efekte i sve drugo što poželite da ima veze sa ovim pojmom.