Šta znači POLILOG?

» polilog • muški rod Razgovor više lica; dijalog u kome učestvuje više lica. (grč.)