Šta znači POLIGLOTA?

» poliglota • muški rod Čovek koji govori više jezika (grč.)

» Poliglota • str. Osoba koja zna više jezika-višejezična. Da bi se neko mogao smatrati poliglotom, po mišljenju samih poliglota- mora govoriti 5 ili više jezika.