Šta znači POLARNI KRUGOVI?

» polarni krugovi stožernici, polarnici, uporednici, od 66½º severne (severni polarni krug) širine i južne (južni polarni krug) širine, koji odvajaju tzv. polarne pojaseve od umerenih pojaseva.