Šta znači POKTONKUS?

» poktonkus • muški rod (medicina) Oticanje, otok čmara.