Šta znači POKLISAR?

» poklisar • muški rod Diplomatski predstavnik, poslanik, ambasador;
Izaslanik, emisar (grč.)