Šta znači POENTIRATI?

» poentirati • glagol Istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći (ili isticati, naglasiti) što i time obratiti pažnju na važnost toga; udariti tačku, obeležiti tačkokm, označiti tačkom (svršetak čega); upraviti, uperiti, nanišaniti; fig. smerati, ciljati, nanišaniti, pucati na, težiti; u kartama: staviti ulog na kartu. (fr.)