Šta znači PODDIREKTORIJUM?

» poddirektorijum • muški rod (računari) Stari naziv za omotnicu. Direktorijum unutar, ili "ispod" tekućeg direktorijuma. Svi diskovi imju direktorijume u kojima se nalaze datoteke. Unutar jednog direktorijuma mogu da postoje i drugi direktorijumi, koji se onda nazivaju poddirektorijumi. Tehnički, izraz se odnosi samo na direktorijume koji su "ispod" nekog drugo direktorijuma. Uopšteno, svaki direktorijum na disku, osim glavnog, ili korenskog dikreotirjuma, naziva se poddirektorijum.