Šta znači PLUTOKRATIJA?

» plutokratija • ženski rod Vladavina bogatih (pomoću novca i kapitala), vlada novca; bogati ljudi, plutokrati. (grč.)