Šta znači PLUSKVAMPERFEK(A)T?

» pluskvamperfek(a)t • lat. plus-quam-perfectum gram. glagolski oblik koji znači radnju koja se izvršila u davnoj prošlosti: davno prošlo vreme.