Šta znači PLUMBUM?

» plumbum • muški rod (hemija) Olovo; olovni pečat; olovna lopta; olovna cev, težak metal koji ima široku primenu u industriji (lat.)