Šta znači PLATFORMA?

» platforma • ženski rod Ravan krov na građevini; voj. mestona kome su nameštani topovi za uspešno dejstvo; odeljenje između spoljnog ulaza i ulaza u kape (kod vagona, tramvaja, trolejbusa i autobusa); visoravan, zaravnjen vis; u vrtovima i parkovima: veštački napravljena zaravnjena uzvišica sa koje je lep izgled na bližu ili dalju okolinu; građ. uravnjeno mesto za temelj; fig. osnova čega, polazna tačka, misao ili pobuda kao pokretač i osnova neke daletnosti; up. pletform. (fr.)

» platforma • ženski rod (računari) Hardver na kome radi operativni sistem, ili operativni sistem pod kojim rade softverske aplikacije. Na primer, Intelovi procesori čine platformu na kojoj se grade operativni sistemi. DOS/Vindovs je platofrma za koju se pravi aplikacioni programi.
Operativni sistem, zajedno sa hardverom na kome je pokrenut.