Šta znači PLASMAN?

» plasman • muški rod Nameštanje, smeštanje u službu; davanje (ili ulaganje) novca na priplod ili u neko preduzeće; uloženi novac; prodaja, prođa (neke robe). (fr.)