Šta znači PLAFON?

» plafon • muški rod Tavanica; slike na tavanici, ukrasi na tavanici;
Najviši ili najveći iznos (npr. plate);
av. Najveća visina do koje se može doći avion, "vrhunac". (fr.)