Šta znači PLAČLJIVICA?

» plačljivica • ženski rod Čepa, maza.