Šta znači PLACENTA?

» placenta • ženski rod (anatomija) Posteljica kod porodilja; bot. semenik, ono mesto na plodnom listiću odakle izlaze semeni zameci.