Šta znači PITEKANTROPUS?

» pitekantropus • muški rod (životinja) Prelaz između majmuna ka čoveku, majmun-čovek čiji su ostaci nađeni 18u diluvijumu Jave (najstariji, prelazni tip u razvitku čoveka).