Šta znači PITATI?

» pitati • glagol Postavljati pitanja.

» pitati • glagol Krmiti.