Šta znači PITAGOROVCI?

» pitagorovci Učenici Pitagore, osnivači i pristalice pitagorejizma.