Šta znači PITAGOREJIZAM?

» pitagorejizam • muški rod Učenje grčkog filozofa, matematičara i astronoma iz Samosa Pitagore (580-5pre n.e.) i njegovih učenika, religiozno i etičko-političko udruženje sa strogo uređenim načinom života (uzrdžljivost, ćutanje, vernost, autoritet učitelja); inače od njih potiče: učenje o brojevima kao načelima svega što postoji, o harmoniji sfera i dr.