Šta znači PITAGORA?

» Pitagora • muški rod (lično) Čuveni matematičar i filozof antičke Grčke, koji je formulisao Pitagorinu teoremu.

» Pitagora • ženski rod Filmska glumica.