Šta znači PITAČICA?

» pitačica • ženski rod Žena koja pita.