Šta znači PINSNEZ?

» Pinsnez • im. naočare bez drški koje su se ranije koristile.