Šta znači PIDŽIN?

» pidžin • muški rod Jezik sa izrazito redukovanom gramatičkom strukturom, a koji nije ničiji maternji jezik (razvija se najčešće u lukama gde se ljudi mešaju). (eng.)