Šta znači PIČIOLO?

» pičiolo • muški rod Stari novac u Veneciji i Siciliji, odgovara našoj pari ili petparcu; pačiolo.