Šta znači PIBROK?

» pibrok • muški rod Ratna pesma, ubojna muzika škotskih gorštaka (za gajde).