Šta znači PERMUTACIJA?

» permutacija • ženski rod Promena, razmena, razmenjivanje, zamenjivanje; mat. premeštanje, menjanje mesta u nizu izvesnog broja datih elemenata. (lat.)