Šta znači PERMITIVNOST?

» Permitivnost • elektronika dielektricnost ili izolovanost precizno korišćenje u elektrotehnici.