Šta znači PCL?

» PCL • muški rod (računari) Skup naredbi kojima se upravlja određenom markom štampača. Nije isto što i jezik za opisivanje strane ili upravljački program za štamnpač. PCL se takođe odnosi na kompatibilnost sa HP-ovim modelom Laserdžet.
Jezik za upravljanje štampačem.