Šta znači PČELARSTVO?

» pčelarstvo • imenica Gajenje pčela, apikultura.