Šta znači PATROLIRATI?

» patrolirati • glagol (vojska) Obilaziti stražom, krstariti, izviđati. (fr.)