Šta znači PATOKRACIJA?

» Patokracija • str. Patokracija ili patokratija znači vladavina psihopata