Šta znači PARTNER?

» partner • muški rod Učesnik, drug u plesu, u igri karata itd.
Bračni drug, muž, suprug;
Institucija koja je u kooperaciji sa korisnicima projekta. (eng.)