Šta znači PANTURKIZAM?

» Panturkizam Panturkizam (ili panturcizam) je pokret koji ima za cilj ujedinjenje svih turskih naroda. Ovaj pokret pojavio se u drugoj polovini XIX veka, pre svega među intelektualcima.