Šta znači PANDAN?

» pandan • muški rod Predmet, naročito slika, koji se simetrije radi stavlja uz drugi sličan predmet, uz drugu sličnu sliku ili prema durogm sličnom predmetu ili drugoj sličnoj slici: fig. (ono što je) slično, jednako, ravno. (fr.)