Šta znači PACIFIST?

» pacifist • muški rod Prijatelj rešavanja međunarodnih sporova mirnim putem, protivnik rata, miroljubiv čovek, pristalica pacifizma. (lat.)