Šta znači OZIM?

» ozim • muški rod (agrar) Jesenje sejanje žita.

» ozim • pridev Zimski.